• scholarships@sonikstart.eu
Contact

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

EnglishБългарски
Style Selector

Which theme layout you want to used?


Which predefined skin colors you want to used? (You can also set your own one using Theme Setting)Reset

НАЧАЛО


 

СПИСЪК НА СТИПЕНДИАНТИТЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016

СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2015/2016

 

СПИСЪК НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016

НАСТАВНИЦИ ЗА 2015/2016

 


 

Здравейте, Обединение „СФБ-БГ07″ приключи с процедурата за подбор на стипеднианти на 29.10.2015 и я предаде за одобрение на Министерство на здравеопазването. Веднага щом процедурата бъде одобрена от министерството всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса!

 


 

Срокът за кандидатстване в конкурса за стипендиантска програма за студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности за академичната 2015/2016 се удължава до 9 октомври 2015!

 


 

Конкурс за подбор на наставници в стипендиантска програма за студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности

 


 

Във връзка с изпълнението на компонент „Наставничество“ по стипендиантска програма за студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности, Обединение „СФБ-БГ 07“ обявява конкурс за подбор на наставници. Стипендиантската програма е в изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“

Кандидатите трябва:

 • Да са университетски преподаватели в акредитирани от Министерството на образованието, младежта и науката, медицински колежи или университети;
 • Да имат положителна нагласа към решаване на проблемите на ромската общност;
 • Да имат желание и мотивация да помагат на студенти, докторанти и специализанти в тяхната теоретична и практическа медицинска подготовка;
 • Да имат добри комуникативни умения;
 • Да са изпратили, в определените срокове по електронен път, пълната си кандидатура.

 

Документи за кандидатстване

Кандидатите за наставници трябва да изпратят в определените срокове по електронен път, пълната си кандидатура включваща:

 • Формуляр за кандидатстване за участие в програмата;
 • Автобиография;
 • Копие от документи (ако има такива), удостоверяващи публикации в научни специализирани и други издания, участие в конференции, участие в програми за наставничество или други релевантни документи, които биха подкрепили кандидатурата им.

Подробна информация за конкурса за наставници може да намерите в тук приложените документи:

· Покана за участие в конкурс

· Формуляр за кандидатстване за участие в програмата

· Проект на договор (за информация на кандидатите)

Срокът за приемане на кандидатури е 16 октомври 2015 г.

Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени по електронен път на следния имейл адрес:

scholarships@sonikstart.eu

График-срещи СП

 

 

Opf


Стипендиантска програма за студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности за академичната 2015/2016


 

Стипендиантската програма е част от реализирането на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“

Стипендиантската програма представлява предоставяне на финансова подкрепа на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности в акредитирани университети или колежи в България. Подкрепата включва наставничество по време на следването, обучение по застъпничество и семестриална стипендия за студентите, докторантите и специализантите редовно или задочно обучение.

Кандидатите трябва:

 • Да заявят открито ромския си произход;
 • Да декларират, че са съгласни публично да обявят своята ромска принадлежност;
 • Да се обучават или да са приети за студенти, докторанти или специализанти редовно или задочно обучение в акредитирано висше учебно заведение в България;
 • Да се обучават в програма за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен по медицинска специалност;
 • Да декларират, че НЕ получават академични стипендии от други организации за съответната учебна година;
 • Да са изпратили, в определените срокове по електронен път, пълната си кандидатура.

Подробна информация за конкурса за стипендианти може да намерите в тук приложените документи:

 

Срок за кандидатстване: 31.08 – 30.09.2015

 


СПИСЪК НА НАСТАВНИЦИТЕ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ (12.06.2015)


 

списък на наставниците, с които са сключени договори

 


ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СТИПЕНДИАНТИ


list27032015-page0001

Свалете в .doc: ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ.DOC
Свалете в .pdf: ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ.PDF

 

Информация за програмата


 

Програмата е част от реализирането на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“

Програмата представлява предоставяне на финансова подкрепа на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности в акредитирани университети или колежи в България. Подкрепата включва наставничество по време на следването, обучение по застъпничество и семестриална стипендия за студентите, докторантите и специализантите редовно или задочно обучение.

Кандидатите трябва:

 Да заявят открито ромския си произход;

 Да декларират, че са съгласни публично да обявят своята ромска принадлежност;

 Да се обучават или да са приети за студенти, докторанти или специализанти редовно или задочно обучение в акредитирано висше учебно заведение в България;

 Да се обучават в програма за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен по медицинска специалност;

 Да декларират, че НЕ получават академични стипендии от други организации за съответната учебна година;

 Да са изпратили, в определените срокове по електронен път, пълната си кандидатура.


Подробна информация за конкурса за стипендианти може да намерите в тук приложените документи:


 

 1. Покана за участие в конкурс

 2. Насоки за кандидатстване

 3. Формуляр за кандидатстване

 4. Образец CV

 5. Проект на договор за предоставяне на финансова подкрепа

 6. Покана за участие в конкурс за наставници

  Каним всички заинтересовани да свалят документите за кандидатстване и да ни ги изпратят на адрес: scholarships@sonikstart.eu от 30 януари до 23 февруари 2015г. УСПЕХ!!!

 

*Забележка

За академичната 2014/2015 г с приоритет ще бъдат разглеждани кандидатурите на преподаватели от следните университети и колежи:

 • МУ София, ФОЗ;
 • МУ София, филиал Враца;
 • МК Йорданка Филаретова;
 • МУ Варна;
 • МУ Варна, филиал Сливен;
 • Тракийски Университет, Медицински факултет;
 • Тракийски Университет, филиал Хасково;
 • МУ Плевен.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

 

Въпроси и отговори 30.01.2015

Въпроси и отговори 09.02.2015